By - admin

2018年10月12日中国货币基金最近7日平均年收益率为2.54%

[提供消息的人:全球经济通知]

近7天中国1971货币基金平均估价年获利为10亿猛然弓背跃起。
信号 据以取名 单位资产进项(元) 从过来七天的进项计算的资产年度收益率
000009 易芳大每日将存入库存货币A
000010 易芳大每日将存入库存货币B
000203 同乡繁荣每日支出货币A 2.0382 3.731%
000204 同乡繁荣每日支出货币B 2.1034 3.982%
000210 快乐现钞宝A 0.6619 2.681%
000211 快乐现钞宝货币B 0.7274 2.929%
000300 德邦德利货币a 1.0038 2.741%
000301 德邦德利货币b 1.0696 2.981%
000324 华润园大现钞支出货币A 0.5748 2.199%
000325 华润园大现钞支出货币B 0.6406 2.440%
000331 加拿大加货币A 1.0649 3.081%
000332 加拿大加货币C 1.1303 3.322%
000366 汇添富补充部分了富通货币A 1.1337 3.183%
000379 安全奇纳开腰槽递加货币
000380 京顺中国长城计算机集团公司京邑货币A 0.7689 2.883%
000424 长寿提姆李宝货币A 0.8435 2.567%
000425 长寿提姆下风波货币B 0.9083 2.815%
000434 新中国一类型A
000439 金鑫闲钱 0.5246 1.990%
000464 收成货币 0.8588 3.162%
000475 广发田丽货币A 0.7311 2.682%
000476 广发田丽货币B 0.7971 2.929%
000483 鑫元货币a 0.8108 3.569%
000484 鑫元货币b 0.8760 3.818%
000505 中国1971人寿货币A 0.6586 2.853%
000506 中国1971寿险B 0.7246 3.104%
000509 GF囊币A 0.7203 2.643%
000533 无休止地赢钱 0.8898 3.323%
000542 使具有银色光泽A 0.7378 2.844%
000543 使具有银色光泽B 0.8037 3.092%
000559 保藏总有一天 0.7101 2.732%
000560 诺亚瑰宝E 0.7467 2.872%
000569 鹏华净增值宝货币 1.1435 3.349%
000576 邮政汇票A 0.5686 2.316%
000580 邮政汇票B 0.6341 2.558%
000588 招商引资
000600 汇添富与宝藏货币 0.8731 3.231%
000604 银华多宝币A 0.7681 2.856%
000615 中国长城计算机集团公司工钱总支出 0.6979 2.839%
000626 笪成峰宝币A 0.6438 2.649%
000627 笪成峰宝币B 0.7096 2.896%
000638 富国钱袋钱袋货币
000644 招商引资宝A
000647 易芳大繁荣快运货币A
000648 易芳大繁荣快运货币B
000651 招商宝货币B
000662 银展示钱宝F 0.8172 3.182%
000678 沃伯格现钞类型E 0.7992 3.054%
000681 辛达澳洲银贤明管家A 0.7802 2.662%
000682 辛达澳洲银贤明管家C 0.8499 2.913%
000683 辛达澳洲银贤明管家E 0.7006 2.438%
000699 中国1971库存钱袋 0.8099 3.116%
000700 泰达宏利货币B 0.5916 3.423%
000701 京顺中国长城计算机集团公司景丰货币A 0.6506 2.638%
000704 Yi Fonda每天赚钱
000705 Yi Fonda每天挣钱
000707 京顺中国长城计算机集团公司景丰货币B 0.7145 2.866%
000709 华安货币改装物货币 0.8497 3.180%
000712 JP A 0.5940 2.364%
000713 JPB 0.6616 2.607%
000721 法国兴业库存库存货币A 1.7855 3.138%
000722 法国兴业库存库存货币B 1.8523 3.387%
000724 大成提姆李博货币A 0.6948 2.706%
000725 大成提姆李博货币B 0.7606 2.955%
000726 大成提姆李宝货币E 0.7220 2.809%
000730 类型A
000734 开腰槽补充部分了总有一天。
000735 开腰槽每天补充部分B。
000738 中信广场封锁A 0.5009 1.958%
000740 兴库存货币B 0.7529 3.030%
000741 兴库存货币A 0.6850 2.820%
000748 GF现钞宝A 0.7576 2.802%
000773 万家现钞宝A
000785 华容现钞开腰槽递加货币A 0.6438 2.430%
000786 华容现钞开腰槽递加货币B 0.7099 2.677%
000789 亿方大龙宝货币A
000790 亿方大龙宝货币B
000816 南方吹来的将存入库存买卖货币A 0.6575 3.075%
000836 瑞银使具有银色光泽A 1.5719 5.183%
000837 瑞银使具有银色光泽I 1.5719 5.183%
000846 中国1971货币C 0.7366 2.794%
000847 中国1971货币A 0.6687 2.545%
000860 银华开腰槽加开腰槽货币 0.8150 3.017%
000871 北信瑞丰A 1.4360 2.905%
000872 北信Ruifeng B 1.5019 3.157%
000882 中金现钞能解决公司 0.7285 2.806%
000883 现钞控制中心 0.7943 3.056%
000891 类型B
000901 货币A 0.6560 2.539%
000902 货币B 0.7201 2.785%
000903 新中国直播Tim Lee货币A
000907 农业库存利息 0.8120 3.022%
000908 农业库存分赃 0.8778 3.271%
000912 英国资本金 0.1975 1.254%
000917 收货币A 0.7643 2.866%
000980 汇添富补充部分富通币B 1.1986 3.430%
000981 北新瑞丰现钞天力A 0.5265 2.398%
000982 贝欣瑞峰现钞Tianli B 0.5930 2.645%
001006 中信广场封锁凤凰币A 0.7054 2.560%
001077 华夏金宝货币A
001101 尹华慧补充部分货币 0.5342 2.581%
001175 山正日提姆李货币A 0.7663 2.936%
001176 山正日提姆李元B 0.8334 3.189%
001232 嘉禾货币A 0.6020 3.057%
001233 嘉禾货币B 0.6683 3.308%
001234 类型 0.8992 3.310%
001386 Celestica Hongyun货币A 0.6585 3.257%
001391 Celestica Hongyun货币B 0.6312 3.153%
001401 德国最相同的的货币 0.7702 2.840%
001477 太康工钱包管货币A 0.7933 4.027%
001478 太康工钱包管货币B 0.8587 4.276%
001527 新元安信宝货币B 0.7266 3.008%
001624 兴业库存天天鹰货币A 0.7071 2.882%
001625 兴业库存天天鹰货币B 0.7733 3.132%
001666 鹏华天宝宝币 0.9019 3.290%
001697 Dacheng Hengfeng Bao货币A 0.6076 2.306%
001698 Dacheng Hengfeng Bao货币B 0.6737 2.554%
001826 中国1971人寿补充部分黄金类型 0.8385 3.172%
001842 日本的黄金货币A 0.8574 2.436%
001843 日本的黄金货币B 0.9234 2.686%
001870 前海开源货币A 0.5868 2.670%
001871 前海开源货币B 0.6542 2.918%
001894 泰达宏利货币A 0.8055 3.140%
001895 泰达宏利货币B 0.8722 3.391%
001909 黄金与信誉货币 1.4026 3.191%
001916 新炒锅童宝 0.6804 3.433%
001925 兴业库存新天盈A币 0.5709 2.698%
001926 兴业库存新天营货币B 0.6369 2.945%
001937 兴银现钞加开腰槽货币 0.7994 3.103%
001973 快乐钱袋货币A 0.7360 2.859%
001981 富国进项宝买卖货币A
001982 富国进项宝买卖货币B
001987 西方类型 0.7655 2.908%
001991 农日报 0.7844 2.913%
001992 农每日货币B 0.8507 3.162%
002077 浙江发牌人田丽 0.6211 2.040%
002078 浙江发牌人Tian Li B 0.6935 2.273%
002183 GF每日红货币B 0.8638 3.036%
002184 洪德红丽货币A 0.7308 2.822%
002185 洪德红丽货币B 0.7956 3.066%
002195 中国1971库存现钞能解决货币 0.7430 3.071%
002234 泰国每日支出货币B 1.0693 3.187%
002247 新疆前海同盟海上差数货币A 0.7130 2.862%
002248 新疆前海同盟海上差数货币B 0.7790 3.115%
002260 中信广场建投添鑫宝 0.6656 2.965%
002302 新炒锅Tong Bao B 0.7467 3.684%
002318 彭华天丽买卖货币A 0.6511 2.547%
002324 南天一甲 0.8313 3.102%
002646 中国1971货币A 0.5697 2.281%
002647 中国1971货币B 0.6360 2.526%
002672 北欧货币A 0.6213 2.564%
002673 北欧货币B 0.6871

发表评论

Your email address will not be published.
*
*